Hem

Ukiah Management Consulting AB


Konsulter i Mälardalen


BAKGRUND

Ukiah Management Consulting AB är ett bolag som startades 2017 och har som huvudsakliga inriktning att bedriva konsultverksamhet för att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet och leverera sina åtaganden.

Idag erbjuder vi framför allt tjänster inom följande områden:


- Program-och projektledning av leverans eller utvecklingsprojekt


- Verksamhetsutveckling


- Interimchef

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

VERKSAMHETSUTVECKLING


Bidrar med expertis och kunnande till Ert verksamhets-och organisationsutvecklingsarbete.

INTERIMSCHEF


Erfaren chef och ledare med bred kompetens inom projekt, teknik, inköp och ekonomi.

PROGRAM OCH PROJEKTLEDNING


Hjälper Er med program-eller projektledning av leverans-eller utvecklingsprojekt.

OM OSS

Jag är expert på projektledning och erfaren ledare med lång bakgrund inom stora multinationella företag (ABB, Bombardier och Volvo). Jag brinner för att skapa resultat och göra skillnad. Detta sker när jag driver stora internationella program och projekt, eller utvecklar olika organisationer. Min erfarenhet och kunskap har jag fått när jag verkat inom ett flertal olika funktioner och organisationer. Den gemensamma nämnaren har ofta varit projektrelaterad verksamhet.

AFFÄRSIDÉ


Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att öka sin lönsamhet och förbättra sin konkurrenskraft inom sina verksamhetsområden. Vi hjälper Er att leverera i tid samt utveckla Er verksamhet genom hela projekt-eller produktcykeln.


VÅRT ERBJUDANDE


Idag erbjuder vi framför att följande tjänster inom följande områden:


- Program-och projektledning av leverans eller utvecklingsprojekt


- Verksamhetsutveckling och teamutveckling


- Interimchef

ERFARENHET

Lång erfarenhet av att leda komplexa internationella program och projekt, både leveransprojekt och utvecklingsprojekt, inom tågsektorn, fordonsindustrin, kraftdistribution och metallindustrin.  Jag är väl förtrogen med att arbeta i en internationell mångkulturell miljö.


Stark resultatdriven ledare. Lång erfarenhet i ledande befattningar inom stora företag/organisationer och inom flera funktioner (projektledning, inköp, konstruktion, organisationsutveckling, försäljning och marknadsföring)


PMI-certifierad projektledare (PMP) med praktisk erfarenhet inom agil, SCRUM och LEAN produktutveckling samt kontraktshantering.


Six Sigma Black Belt certifierad. Jag har ansvarat och drivit komplexa förbättring-och förändringsprogram.

REFERENSER

Erfarenhet av att ha jobbat i olika roller från stora internationella företag som ABB, Bredbandsbolaget/Telenor, Bombardier och Volvo.

UTBILDNING


1988 - 1993

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Civilingenjör Elektroteknik


2003 - 2005

HANDELSHÖGSKOLAN STOCKHOLM

Executive MBA programmet

 

1993 - 2020

ÖVRIGT

Olika kurser i ledarskap, projektledning, marknadsföring och försäljning, förhandlingsteknik, Six Sigma, affärsjuridik och teambuilding.


PMP certifierad projektledare med PMI.

Six Sigma Black Belt certifierad.


Hands-on erfarenhet av agil och LEAN produktutveckling, SCRUM, nätverksplanering etc.


Stor erfarenhet av olika projektmodeller och styrningsstrukturer.

KONTAKT

Skicka ett mail nedan eller ring om Ni vill veta mera!

KONTAKT

Gåsmyregatan 9

722 15, Västerås

per.lantorp@ukiah.se


Tel: +46 (0)70 224 0266